Vogido

In het begin van de jaren ’20 in de vorige eeuw, werden er in verschillende dorpen in de omgeving van Wapse muziekkorpsen opgericht. Het begon ook in Wapse te kriebelen om hier aan mee te doen en zodoende kwamen er in de winter van ’26/’27 een achttal jongeren bijeen om te bespreken of er in de bevolking voldoende draagvlak was om te komen tot het oprichten van een muziekkorps. Er bleek voldoende bereidheid te zijn van de bevolking. Daarom werd er besloten om een lijstcollecte te houden voor de aanschaf van instrumenten. Dit werd een groot succes en tevens werd er aandacht besteed aan het werven van leden. De heer Keimpema uit Dwingeloo werd bereid gevonden om als dirigent en als adviseur op te treden bij de aankoop van instrumenten. Voor een bedrag van F 585,- werden bij de Fa. Ansingh in Zwolle 14 blaasinstrumenten en 2 trommen gekocht.

Op 2e pinksterdag, 14 mei 1927, kwamen 16 personen in café Santing bijeen om de instrumenten te verdelen en hiermee was muziekkorps VOGIDO een feit. Opmerkelijk is, dat in die tijd alleen mannen bij het korps waren. Later is dat gelukkig wel anders geworden. In de beginjaren was er nogal verloop van het ledental, want als men trouwde bedankte men als lid van een vereniging. Van de oorspronkelijke 16 leden was er na 10 jaar nog maar 1 lid over. “Wanneer ge één van allen ooit een keer trouwt, laat je dan niet door je vrouw dwingen om als lid van de muziekvereniging te bedanken. In dat geval geef dan het trouwen liever over.” Wat een ander lid opmerkte.

In de beginjaren trad men vaak op bij festivals en feesten. Vanaf 1932 gaf men jaarlijks een uitvoering op donderdagavond voor gehuwden en zaterdagavond voor ongehuwden. Ook werden er veel serenades gebracht en werd er wel eens een eerste prijs behaald bij concoursen. Er zijn zelfs 5 leden koninklijk onderscheiden.

Om de financiën wat te verrijken heeft VOGIDO door de jaren van alles aangepakt om de vereniging financieel gezond te houden. Werd in de jaren ’70 nog worst ingepakt in Assen, zo wordt er nu al jaren 1 keer per maand oud papier opgehaald in de dorpen Wapse, Diever en Wittelte.

Jaren achtereen schommelde het aantal leden van VOGIDO tussen de 16 en 22, met in het jaar 1990 een top van 35 leden. Daarna nam het aantal leden weer gestaag af tot 20 á 24 rond 2000.

In het najaar van 1975 werd uit het korps de boerenkapel “De Zendestriekers” opgericht. Tegenwoordig maakt deze club muziekliefhebbers onder de naam “Blaoskapel De Zenderstriekers” gezellige muziek die geschikt is om menig feestje op te luisteren.

Vanaf oktober 2006 werd er samen met de muziekvereniging Concordia & Excelsioruit Frederiksoord/Wapserveen samen gewerkt. Sinds januari 2013 zijn de verenigingen officieel gefuseerd tot één vereniging: Muziekvereniging VCE Westerveld.