Ontstaan

In november 1975 werd door een aantal leden van VOGIDO een boerenkapel opgericht. In februari 1976 was het eerste optreden in Diever voor de carnavalsvereniging een feit. Sindsdien is de boerenkapel niet meer weg te denken binnen de vereniging.Op zoek naar een echt Drentse naam voor de boerenkapel kwam Reint Oostra met de naam ‘de Zendestriekers’. Een zende is een zeis waarmee vroeger het gras werd gemaaid. Het maaien met een zende is een kunst, net als het scherp maken van de zende. Met een speciale hamer werd de zende bewerkt en om het scherpen compleet te maken werd het bewerkte gedeelte met een latje met aan beide kanten amarilsteen verder gescherpt: het zogenaamde strijken (striek’n) van de zende. Het zende-striek’n gebeurde met een zeker ritme, en aangezien muziek alles te maken heeft met ritme paste de naam in alle opzichten bij de kapel.

De kapel neemt een groot deel van de optredens voor haar rekening, zoals het spelen op markten, de intocht van Sinterklaas in meerdere dorpen en het meelopen in de palmpaasoptocht. Ook wordt de kapel vaak gevraagd om een optocht van het dorpsfeest muzikaal te begeleiden of om een paar nummers te spelen tijdens een jubileum.

Werden er in het begin alleen maar walsen, marsjes en polka’s gespeeld, nu brengen we ook hedendaagse muziek ten gehore. Daarom is er in 2010 voor gekozen de ‘Boerenkapel’ te veranderen in ‘Blaoskapel’ de Zendestriekers. Het is een gezellige groep muzikanten die 1 x in de maand bijeenkomt om te repeteren.

Oprichtingsfoto

Boven: Hendrik Oost, Roelof Snoeken, Menno de Raaf, Aaldert Barelds, Reint Oostra, Hendrik Kleene

Onder: Arry Bennen, Jan Daalman, Egbert Roelof Bennen, Harm Barelds, Albert Alberts

Niet op de foto: Ina Kleene-Alberts