Herdenking CBS de Bron

Eén van onze leden zal de Last Post en het Wilhelmus spelen tijdens de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid bij het monument voor CBS de Bron in Nijensleek.