Waarom is muziek maken belangrijk voor een kind?

Muziek maken is niet alleen leuk, het heeft ook een positief effect op de intelligentie en sociale vaardigheden van je kind. Maar er zijn nog veel meer voordelen van musiceren.

Muziek maakt  je kind slimmer

Muziek maken is niet alleen leuk, het stimuleert de muzikaliteit van je kind en heeft ook een positief effect op zijn intelligentie en sociale vaardigheden. Dit blijkt uit diverse wetenschappelijke onderzoeken. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt (IQ) van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd.


Muziek maakt  je kind slimmer

Hoe werkt dit?

Uit hersenonderzoeken is gebleken, dat bij kinderen die muziek maken de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden raken dan bij niet-musicerende kinderen. Dit effect ontstaat, doordat muziek maken een positieve en stimulerende werking heeft op de neuronale verbindingen in de hersenen. De neuronen worden geactiveerd waardoor er minder afsterven en er betere onderlinge verbindingen ontstaan. Dat bepaalt uiteindelijk het intelligentieniveau van je kind.

Muziek maken is gezond

Er is nog een groot voordeel van actief met muziek bezig zijn: het stimuleert zijn motoriek en er wordt een beroep gedaan op het gehoor. Zijn gehoor controleert eigenlijk wat hij doet. Een samenspel van zintuigen; het lijkt complex, maar je kind doet dat spelenderwijs. Muziek maken is ook goed voor de sociale ontwikkeling. Je moet samenwerken om er een geheel van te maken, net zoals straks op de basisschool. Je kind leert hoe hij zich als individu in een groep kan handhaven en om zich daar prettig bij te voelen. Dit alles heeft een positiever zelfbeeld als resultaat.

Meer voordelen

Naast de bovenstaande positieve effecten worden ook andere ontwikkelingsgebieden aangesproken tijdens het muziek maken:

  • Emotionele ontwikkeling: leren over gevoelens, ontwikkelen van creativiteit, ontwikkelen van de relatie tussen kind en verzorger, zelfbewustzijn
  • Cognitieve ontwikkeling: concentratie, de lichaamsdelen leren benoemen, begrippen zoals ‘op’, ‘onder’ en ‘naast’
  • Spraakontwikkeling en taalontwikkeling: spelen met spreekgeluiden, goed articuleren, mondmotoriek, uitbreiding van de woordenschat
  • Zintuiglijke ontwikkeling: aanraken, luisteren, kijken.

Samen zingen en dansen

Muziek en bewegen horen eigenlijk bij elkaar. Bewegen als je muziek hoort gebeurt spontaan, het is een natuurlijk proces. Kinderen leven zich graag uit door vrij te bewegen op muziek. Geen ingestudeerde pasjes, maar go with the flow. Jonge kinderen vertalen muziek in beweging, zeker als het gaat om klassieke muziek. Met dansen wordt de motoriek gestimuleerd en zingen is weer goed voor de taalontwikkeling van je kind. Als je kind wat ouder is, kunnen jullie ook zelf liedjes verzinnen. Zo doe je een beroep op zijn creativiteit. Bovendien leer je hem hoe taal in elkaar zit. Rijmen is daar een hele goede oefening voor.

Zelf instrumenten maken

Je hoeft niet altijd meteen een duur instrument te kopen. Je kunt ook samen zelf muziekinstrumenten maken. Bijvoorbeeld door een leeg plastic flesje te vullen met kraaltjes, erwten of rijstkorrels. Plak de dop goed dicht en rammelen maar. Denk ook aan simpele huis-, tuin- en keukeninstrumenten als pannendeksels, pollepels en een emmer. Misschien heb je al een eigen muziekinstrument zoals bijvoorbeeld een gitaar of een piano. Samen een beetje pingelen kan de basis zijn van de liefde voor muziek. Lees hier welke muziekinstrumenten geschikt zijn voor welke leeftijd.

BRON: Oudersvannu.nl